Miłosław Krzysztof Szpakowski

Miłosław Krzysztof Szpakowski

�-Recovered

Od wielu lat przyczynia się do promocji i rozwoju Gminy Nowa Ruda oraz Gminy Walim. Miłosław K. Szpakowski jako biznesmen był twórcą i wieloletnim właścicielem ośrodka turystycznego „Harenda” w Ludwikowicach Kłodzkich. Ma ogromne doświadczenie w realizacji dużych projektów, które pod jego kierunkiem zawsze kończyły się sukcesem. Na bazie „Harendy” organizował takie przedsięwzięcia jak Wielobój Indywidualny Służb Specjalnych (2005), wybory Miss World (2006), liczne zawody jeździeckie w stylu western, rajdy samochodami terenowymi, szkolenia dla jednostek specjalnych policji, GOPR-u, koncerty i festiwale oraz niezliczoną ilość konferencji, narad, spotkań, zlotów, itp.

Miłosław K. Szpakowski zawodowo również ma czym się pochwalić. Przez pierwsze lata działalności pracował w swojej firmie jako rzeźbiarz zajmując się turystycznym zagospodarowaniem gór w byłym województwie wałbrzyskim. Na szczytach oraz na ważniejszych szlakach turystycznych i ich skrzyżowaniach budował obozowiska dla turystów, wiaty, paleniska, ławy, daszki z rzeźbionymi drogowskazami, a często duże przestrzenne rzeźby tematycznie związane z miejscem. W tamtym okresie woj. wałbrzyskie zdobyło pierwsze miejsce za najładniejsze i najlepsze zagospodarowanie szlaków turystycznych w Polsce. Po tym okresie przekształcił małą rzeźbiarską firmę w duże przedsiębiorstwo produkujące kompleksowo wszystko co jest potrzebne do budowy kompletnych napowietrznych linii teleenergetycznych. Przez wiele lat miał wyłączność na dostawy tych produktów dla Telekomunikacji Polskiej  oraz Dialogu, jak również dla większości obszarów Energetyki. Był twórcą i właścicielem największego składowiska odpadów na Dolnym Śląsku, w tym trzeciego w Polsce, które opracowało metodę utylizacji azbestu. Jest współautorem i właścicielem patentu na utylizację oleju impregnacyjnego w słupach telekomunikacyjnych i podkładach kolejowych na bazie, którego wygrał przetarg na wyłączność odbioru i utylizacji zużytych słupów telekomunikacyjnych w całej Polsce.

Większość zawodowego życia Miłosława K. Szpakowskiego łączyła się z realizacją pasji. Tak było np. z końmi – miał być jeden dla przyjemności, po roku było ich trzydzieści, po dwóch latach sześćdziesiąt, a po trzech sto. I tak pasja przeobraziła się w jedną z większych hodowli konia małopolskiego maści tarantowatej, a przy okazji od podstaw powstała nowa gazeta „Koński Targ” oparta na autorskiej formule. Pomysł okazał się trafiony – miesięcznik ciągle rozwija się i jest już najlepiej sprzedającym się o tej tematyce.

Podobnie było z bronią i innymi sportami ekstremalnymi .W tym przypadku również pasje przeobraziły się w kolejną firmę”Ratownictwo Kataklizmowe”

Jednak największą j pasją Miłosława K. Szpakowskiego była eksploracja i projekt RIESE. Temat ten interesował go w zasadzie już od wczesnych lat dziecięcych. Urodził się w Głuszycy i tam po raz pierwszy usłyszał o tajemniczych budowlach, zdarzeniach, ludziach-strażnikach. Jako dziecko bawił się z rówieśnikami w bunkrach, które jeszcze wtedy nie były pozabezpieczane. Widział na własne oczy jak wywożono na złom szyny, wózki i urządzenia z tuneli i bunkrów. Słyszał niesamowite opowieści o skarbach. Przekazy były prawdziwe, pochodziły z pierwszej ręki. Do Głuszycy w 1945 i 1946 roku przyjechała właściwie cała rodzina, utracili swoje domostwa na wschodzie (okolice Wilna). Następnie  w wieku 15 lat nastąpiła kilkuletnia przerwa w zainteresowaniach tajemnicami III Rzeszy spowodowana wyjazdem edukacyjnym do Łodzi. Wrócił po 7-miu latach, ale już w Góry Sowie – do Ludwikowic.

Zaczął jak większość eksploratorów od badań-poszukiwań  wykrywaczem, a dopiero później przyszły poważniejsze projekty. 0d 2003 roku jest twórca i właścicielem znanego w całej Polsce kompleksu muzealno – turystycznego „Włodarz”, który od wielu lat rozwija i wykorzystując potencjał historyczny i turystyczny działa na rzecz regionu Gór Sowich.

Jest odkrywcą i inicjatorem udostępnienia na nowo całkowicie zapomnianej, wysadzonej przez wojska radzieckie w 1945 r. sztolni na Gontowej. Sztolnia Gontowa została przez niego odkryta w czasie przejażdżki konnej w 1997 r. Pierwszymi osobami z którymi podzielił się swoim odkryciem byli Alicja i Ryszard Wójcikowie. W 1997r powstał z tego pierwszy reportaż . Ogrom wód opadowych dostał się do sztolni od góry przez systemy studzienek i zawałów wypchnął czopuch ziemi pomieszany ze  stemplami,  narzędziami i szynami. Następnie – po przeprowadzeniu śledztwa w wyniku którego potwierdzono istnienie sztolni – wydzierżawił od Lasów Państwowych grunty niezbędne do eksploracji. Przystąpił do procedury pozyskania tych terenów w formie zamiany gruntów, którymi odwrotnie zainteresowane były LP. (szczegóły wkrótce na stronie www.wlodarz.pl, w zakładce eksploracje – „Moja prawda o Gontowej”). W 2007 roku  Miłosław K. Szpakowski sprzedał  ośrodek „Harenda” wraz z legendą, tajemnicą i przygotowanym gruntem do eksploracji. W 2010 roku nowy właściciel powrócił do tematu eksploracji sztolni i rozpoczął jej odkopywanie.

Na przełomie lat 2012/2013 Miłosław K. Szpakowski miał duży wkład przy odkopaniu sztolni na Soboniu. Istnienie tam sztolni potwierdził swoimi badaniami Andrzej Boczek, który podzielił się swoimi odkryciami z innymi eksploratorami. Centrum Muzealno – Turystyczne „Olbrzym” wraz z TV Wrocław uzyskało wszystkie zgody na eksploracje i doprowadziło do podpisania umowy (szczegóły wkrótce na stronie www.wlodarz.pl w zakładce – eksploracje – „Moja prawda o Soboniu”).

Ostatnim największym wyzwaniem M.K. Szpakowskiego w tematyce Riese jest MOLKE – Muchołapka. Stowarzyszenie „Riese”, którego jest inicjatorem i prezesem dostało w zarządzanie na trzydzieści lat cały teren tajemniczych zakładów na ul. Fabrycznej w Ludwikowicach Kłodzkich (szczegóły na stronie www.wlodarz.pl w zakładce stowarzyszenie „RIESE” oraz Aktualności).