Dla Firm - Oferta

 

Events – Oferta

zapytania ofertowe prosimy kierować na cmt@wlodarz.pl

OFERTA REKREACYJNA

Oferta rekreacyjna skierowana jest do turystów indywidualnych i grup zorganizowanych, szkół, grup młodzieży, zakładów pracy, hoteli, biur podróży, itp. Celem jej jest przedstawienie turyście w sposób jak najbardziej atrakcyjny tajemnic związanych z naszymi obiektami oraz piękna sowiogórskiej ziemi. 

1. EKSPLORACJA sztolni Włodarz
2. POSZUKIWANIE SKARBÓW W PODZIEMIACH „WŁODARZA”
3. ZAJĘCIA ALPINISTYCZNE
4. ZJAZD SZYBEM TRANSPORTOWO-WENTYLACYJNYM 50m
5. ZAJĘCIA SPRAWNOŚCIOWE-DZIAŁKO PRZECIWLOTNICZE
6. RAMBO strzelnica
7. WIKING broń biała
8. ŚLADAMI WISS
9. PRÓBA NS-64
10. SZLAK „RIESE”
11. FAZA IZOLACJI
12. OBÓZ TRAPERA
13. Riese 4×4

16.  STRZELANIE KOMERCYJNE – NOWOŚĆ !!!

Ponadto na życzenie możemy zorganizować quady, samochody terenowe, kuligi, ogniska, karaoke, pieczone prosię i inne.

Jesteśmy w stanie przyjąć i zorganizować zajęcia dla każdej grupy, niezależnie od ilości osób. Zabawy – zajęcia odbywają się w podgrupach – zespołach 12 – osobowych równolegle. Istnieje możliwość punktowania poszczególnych zajęć w celu wyłonienia liderów. Warunkiem realizacji jest odpowiednio wcześniejsza rezerwacja imprezy oraz przedpłata w wysokości 20% przewidywanej ceny. Podane w ofercie ceny nie zawierają podatku VAT.

 

 

 

 

Cennik i opis zajęć:

 

 

1. EKSPLORACJA SZTOLNI „WŁODARZ”

dla zespołu 12 – osobowego 500 zł netto
czas trwania od 1,5 do 2 godz.

Ponad 3000 m podziemi częściowo zalanych wodą,

zwiedzanie dwóch poziomów sztolni, pływanie łodziami pod ziemią, kino z prezentacją filmu RIESE, Dodatkowo zwiedzanie korytarzy nie udostępnianych w zwykłej ofercie.

Wymagane od uczestników: latarki,  ciepła odzież.

Gospodarz zapewnia: kaski, łodzie, drabiny, inne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. SZTOLNIA – POSZUKIWANIE SKARBÓW

dla zespołu 12 – osobowego 500 zł netto (550 zł z zatrzymaniem na pamiątkę kilogramowej sztaby „Złota”)
czas trwania ok. 1,5 godz.

Zadaniem grających grup jest odnalezienie ukrytego skarbu w podziemiach. Uczestnicy korzystając z początkowych wskazówek odnajdują miejsca, w których ukryte są kolejne informacje naprowadzające ich na miejsce ukrycia skarbu. Grupa może poruszać się po nieoświetlonej sztolni, co potęguje tajemniczość zadania i utrudnia orientację. W zależności od opcji wiekowej uczestników zróżnicowany jest stopień trudności. Wszyscy uczestnicy za cel mają odnalezienie ukrytego skarbu. Zabawa odbywa się w nie udostępnionej i nieoświetlonej części podziemi z wykorzystaniem odpowiedniego sprzętu (światło chemiczne,  mapy, wodery i inne).Grupa na początek dostaje kredyt- część pieniędzy, może za nie od prowadzącego w trakcie gry kupować sprzęt  przydatny w poszukiwaniach, dodatkowo wyposażeni zostają w światło chemiczne. Aby odnaleźć skarb muszą kolejno odnaleźć 10 miejsc zaznaczonych na mapie .W każdym z tych miejsc znajdują się instrukcje do dalszej drogi. Informację zdobywa się po odgadnięciu zagadki i rozwiązaniu łamigłówki za co dostaje się również dodatkowe pieniądze. Na trasie znajdują się elektroniczne pułapki każdy z uczestników który nie zachowa ostrożności i uaktywni alarm zostaje wyeliminowany z gry, staje się jej biernym obserwatorem (nie może pomagać w rozwiązywaniu łamigłówek i zagadek) dodatkowo pozostali uczestnicy muszą go przenieść na noszach do następnego punktu gry. Czas przewidziany na całą zabawę jest ograniczony i wynosi 1,5 godz.

 

 

 

 

 

Poniżej krótki filmik z zabawy w podziemiach

 

 

3. ZAJĘCIA ALPINISTYCZNE

(zjazd mostem tyrolskim, wejście drabinką speleo, zjazd z platformy po linie desantowej)
dla zespołu 12 – osobowego 600 zł netto
czas trwania od 1,5 do 2 godz.

 

Zadanie z grupy zajęć podwyższonego ryzyka. Zajęcia polegają na pokonaniu przez każdego z uczestników wejścia na platformę, zjazd liną desantową bez użycia sprzętu alpinistycznego, ponowne wejście drabinką speleo na platformę następnie zjazd mostem tyrolskim. Wszystkie zadania asekurowane są przez ratowników i instruktorów wyspecjalizowanych służb ratowniczych. Osoba wykonująca zadania ubrana jest w uprząż alpinistyczną, do której przez całe zajęcia przytwierdzona jest lina asekuracyjna.
Zadanie rozpoczyna się od wejścia na platformę usytuowaną 20m ponad poziomem terenu. Tam uczestnik zostaje wyposażony i ubrany w uprząż alpinistyczną, do której zostaje przytwierdzona lina asekuracyjna. Pierwszym etapem jest zjazd z platformy na linie desantowej używanej przez jednostki specjalne do desantu ze śmigłowców. Następnie po zjeździe uczestnik wchodzi do góry na platformę po drabince speleo. Ostatnim etapem jest zjazd mostem tyrolskim. Polega to na zjeździe po linie z pomocą sprzętu alpinistycznego. Lina rozciągnięta jest pomiędzy dwoma odległymi od siebie punktami (ok. 80 m). Różnica wzniesień między punktami, do których przymocowane są liny transportowe, daje możliwość szybkiego pokonania dystansu. Wysokość platformy startowej wymusza u osób biorących udział w zadaniu pokonanie lęków i barier psychologicznych związanych z ekspozycją. Doznania osób w trakcie zjazdu to lęk, pozytywny stres oraz euforia. Zazwyczaj uczestnicy po pokonaniu lęków wewnętrznych decydują się na powtórzenie zjazdu. Zadanie obsługiwane jest przez dwóch instruktorów przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa.

  

 

 

4. ZJAZD SZYBEM WENTYLACYJNYM

dla zespołu 12– osobowego 600 zł netto
czas trwania od 1,5 do 2 godz.

Kolejne zadanie z grupy podwyższonego ryzyka. Zajęcia w szybie prowadzone są przez instruktora przy zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa. Osoba wykonująca zjazd podwieszona jest w uprzęży do lin, które opuszczane są przez instruktora w głąb 50-metrowego szybu. Szyb prowadzi do wnętrza sztolni. Grupa udaje się z instruktorem do lasu, gdzie wydrążony jest 50-cio metrowej głębokości szyb transportowo-wentylacyjny podziemnego kompleksu „Włodarz”. Na miejscu uczestnicy zostają przeszkoleni i ubrani w uprząż. Następnie pod okiem, nadzorem i z asekuracją instruktorów zjeżdżają do środka podziemi.
Głębokość szybu, warunki panujące w szybie powodują u uczestników strach. Zjazd wymusza u osób biorących udział w zadaniu pokonanie lęków i barier psychologicznych związanych z wejściem do ciemnego, ciasnego, nieznanego otoczenia i środowiska. Doznania osób w trakcie zjazdu to lęk, pozytywny stres oraz euforia. Zazwyczaj uczestnicy po pokonaniu lęków wewnętrznych decydują się na powtórzenie zjazdu. Zadanie obsługiwane jest przez dwóch instruktorów przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa.

 

 

 

5. ZABAWA DZIAŁKIEM PRZECIWLOTNICZYM

dla zespołu 12– osobowego 200 zł netto
czas trwania około 1 godz.

Zadanie zespołowe, którego celem jest sprawdzenie zdolności kierowniczych uczestników. Zadanie spektakularne gwarantujące zabawę zarówno uczestnikom, jak i obserwatorom. Grupa zostaje podzielona na cztery zespoły. Zespół wykonujący zadanie składa się z trzech osób:
1. osoba kierująca zespołem,
2. osoba sterująca lufą w płaszczyźnie poziomej (ma zawiązane oczy),
3. osoba sterująca lufą w pionie (ma zawiązane oczy).
Zespół wykonuje podstawowe manewry strzelnicze pod kierunkiem dowódcy zespołu. W zależności od grupy wiekowej Zawodnicy na czas zrzucają ze stojaków przygotowane elementy (cele)

lub za pomocą specjalnego zaczepu przestawiają elementy z jednego stojaka na drugi. Zadaniem osoby dowodzącej jest odpowiednie sterowanie zespołem poprzez wydawanie właściwych komend, jako że tylko dowódca widzi ruch lufy oraz odległości dzielące ją od celu. Zajęcia prowadzone pod okiem instruktora, który mierzy czas i prowadzi punktację uczestników.

 

Poniżej filmik z zabawy działkiem przeciwlotniczym


 

 

 

 

6. RAMBO

dla zespołu 12– osobowego 300 zł netto
czas trwania około 1,5 godz.

Zajęcia prowadzone są na strzelnicy sportowej Włodarza. Konkurencje indywidualne lub zespołowe, strzelania z broni pneumatycznej do tarcz. Zajęcia prowadzone są przez instruktorów strzelectwa oraz ich asystentów.
Każdy z uczestników ma możliwość sprawdzenia swoich umiejętności w  strzelaniu do celu:
trzy strzały z pistoletu pneumatycznego-sportowego do tarczy,
trzy strzały z pistoletu pneumatycznego-sportowego do tarczy,
trzy strzały z karabinku pneumatycznego (bez lunety) do tarczy
trzy strzały z karabinku pneumatycznego (z lunetą) do tarczy
trzy strzały z karabinku pneumatycznego (z celownikiem laserowym) do tarczy

Umiejętność strzelania do celu to umiejętność koncentracji, koordynacji ruchów, umiejętność korygowania błędów. Współzawodnictwo w grupach dopinguje zawodników do wzajemnej pomocy, instruktażu oraz wspólnej zabawy. Wariant drużynowy powstaje wtedy, gdy klasyfikację końcową robimy uwzględniając łączną sumę zdobytych punktów.

 

 

 

zapraszamy do obejrzenia filmiku

 

 

7. WIKING broń biała

dla zespołu 12– osobowego 300 zł netto
czas trwania około 1,5 godz.

Zajęcia prowadzone są na terenie Włodarza. Konkurencje indywidualne lub zespołowe, strzelanie  łuku do balonów, z procy wyczynowej, rzucanie nożami, włócznią i toporem do tarczy. Zajęcia prowadzone są przez instruktorów oraz ich asystentów.
Każdy z uczestników ma możliwość sprawdzenia swoich umiejętności w rzucaniu do celu:
- nożami pięć rzutów do celu,
- toporkiem trzy rzuty do celu,
- trzy strzały z łuku do balonu.
- trzy strzały z procy wyczynowej do balonu.
Umiejętność strzelania do celu to umiejętność koncentracji, koordynacji ruchów, umiejętność korygowania błędów. Współzawodnictwo w grupach dopinguje zawodników do wzajemnej pomocy, instruktażu oraz wspólnej zabawy. Wariant drużynowy powstaje wtedy, gdy klasyfikację końcową robimy uwzględniając łączną sumę zdobytych punktów.

 

 

 

8. ŚLADAMI WISS

dla zespołu 12– osobowego 600 zł netto
czas trwania około 1,5 godz.

WISS – Wielobój Indywidualny Służb Specjalnych to zawody zorganizowane przez nas w 2005 roku. Startowali w niej żołnierze, funkcjonariusze, ratownicy wojska, policji, jednostek specjalnych, GOPR, straży pożarnej, itd. Na całodniowe zawody składały się katorżnicze konkurencje jak kilkunastokilometrowa jazda na rowerze po terenie górskim, morderczy bieg, dyscypliny specjalistyczne takie jak posługiwanie się sprzętem alpinistycznym, strzelanie, pokonywanie toru przeszkód, w tym przeszkody wodnej, gaszenie pożaru, i wiele innych.
Śladami WISS to propozycja dla tych, którzy chcieliby poczuć się u nas przez chwilę jak żołnierze jednostek specjalnych. Zadaniem będzie pokonanie naturalnych przeszkód, w skład których wchodzić będą między innymi :

-zjazd na linie desantowej do łodzi zacumowanej poziom niżej wys. 6m

-przepłynięcie do drugiego stanowiska i wyjście ponownie na drugi poziom po drabince speleo

- pokonanie kilkudziesięciu metrów i pokonanie mostu warszawskiego (przejście nad przepaścią po linie przy podtrzymywaniu się dwóch lin podwieszonych powyżej po dwóch stronach pokonującego przeszkodę)

-dojście do platformy widokowej i zjazd tyrolką na poziom niższy dystans 50 m wysokość 7 m nad podziemnym zbiornikiem wodnym,

-dotarcie po schodach do punktu zbiórki dla wszystkich uczestników skąd można będzie podglądać i kibicować kolegom biorącym udział w zabawie.

warunki panujące w podziemiach, różnice wysokości , woda i częściowo ciemność powodują u uczestników strach. Zjazd wymusza u osób biorących udział w zadaniu pokonanie lęków i barier psychologicznych związanych z wejściem do ciemnego, ciasnego, nieznanego otoczenia i środowiska. Doznania osób w trakcie pokonywania wszystkich przeszkód to lęk, pozytywny stres oraz euforia. Zazwyczaj uczestnicy po pokonaniu lęków wewnętrznych decydują się na powtórzenie zajęć lub na zajęcia o wyższym stopniu trudności np zjazd 50-cio metrowym szybem. Zadanie obsługiwane jest przez czterech instruktorów przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa.

Pokonywanie przeszkód odbywa się przy pełnej asekuracji uczestników, wszyscy pokonujący przeszkody ubrani są w uprzęże alpinistyczne i jakikolwiek ewentualny błąd nie grozi upadkiem(uczestnik zawisa w uprzęży na linie asekuracyjnej,

 

-elementy żywcem wzięte w prawdziwego WISS-u, a więc most linowy, pokonanie przeszkody wodnej, elementy alpinistyczne (w tym zjazd na linie desantowej), tor przeszkód, i inne. Wszystko dodatkowo przeplecione mniej „poważnymi” konkurencjami. Całość wymagać będzie od uczestnika szybkości, siły, odwagi, zwinności, umiejętności specjalnych, ale i pomysłowości.

 

 

 

9. PRÓBA NS-64

dla zespołu 12– osobowego 120 zł netto
czas trwania od 1-2 godz.

Próba NS-64 to propozycja dla tych, którzy chcieliby zasmakować prozy żołnierskiego życia. Rozstawienie namiotu wojskowego wymaga od uczestników organizacji pracy zespołowej, koordynacji działań, kreuje liderów. Zadanie poprzedzone będzie krótkim instruktażem co do wojskowych technik rozstawiania namiotu NS. Następnie uczestnicy będą mieć za zadanie przyniesienie namiotu na teren przyszłego obozowiska, przygotowanie terenu, rozstawienie stelaża, naciągnięcie płachty, wykonanie odcieków i zamaskowanie namiotu. Wszystko może być zorganizowane w formie zabawy, szkolenia lub rywalizacji pomiędzy zespołami.

 

 

10.SZLAK „RIESE”

zwiedzanie

dla zespołu 12-36 osobowego 20 zł netto/osoba
czas trwania około 1,5 godz.

Szlak „RIESE” to forma wycieczki edukacyjnej, gdzie w krajobrazie Gór Sowich przewodnik zaznajomi Państwa z obiektami infrastruktury zewnętrznej, które choć w niewielkim stopniu naświetlą rozmach tego przedsięwzięcia. Trasa rozpoczyna się i kończy na Włodarzu -stanowi pętlę wokół obiektu.  uczestnicy ruszają szlakiem jeńców budujących obiekty, odkrywać będą nieznane budowle Riese takie jak: okopy, transzeje, obiekty militarne, obiekty obsługujące budowę kompleksów Riese, ujęcie wody tajemniczą betoniarnie.

gra zespołowa

dla zespołu 12 osób  200 zł netto/grupa
czas trwania około 1,5 godz.

 

drugą alternatywą szlaku jest wykorzystanie szlaku jako gry terenowej. Uczestnicy dostają mapy i sami już bez przewodnika muszą dotrzeć do 10obiektów tam kolejno na odwrocie otrzymanej mapy przybić pieczątki znajdujące się na każdym z tych obiektów .Zdobycie 10 pieczątek potwierdza przejście trasy i zaliczenia gry. W przypadku rywalizacji z sumowany czas wszystkich uczestników będzie podstawą do punktacji

 

 

 

 

11. FAZA IZOLACJI

dla zespołu 12-36 osobowego 50 zł netto/osoba
czas trwania około 12 godz.

Propozycja dla osób o silnych nerwach, którzy chcą się sprawdzić w warunkach nie osiągalnych w życiu codziennym, a które mogą spotkać nas w przypadku zdarzeń nadzwyczajnych. Praca lub chociażby tylko przebywanie w warunkach ekstremalnych wymaga specyficznych predyspozycji psychofizycznych. Zadanie polega na przebywaniu w miejscu odizolowanym, w warunkach ciemności, ciszy, bez informacji czasowej i komunikacji zewnętrznej. Tym miejscem jest u nas sztolnia Włodarz. Program jest opracowany jako element szkolenia dla profesjonalnych służ ratowniczych, ale dla Państwa przygotowana jest wersja „miękka”. Uczestnicy pod opieką instruktora Ratownictwa Kataklizmowego wchodzą do sztolni. Grupa porusza się i przebywa wewnątrz sztolni bez światła i z minimalnym wyposażeniem. Przewidywany czas przebywania to około 12 godzin, ale możemy dostosować go do potrzeb uczestników. Poza tym każdy będzie mógł przerwać ćwiczenie w dowolnej chwili i wyjść ze sztolni nie przerywając zadania innym. Może to przerodzić się w specyficzny rodzaj rywalizacji w grupie. Po wyjściu do dyspozycji gorąca herbata, kawa i posiłek zamówione przed rozpoczęciem ćwiczenia.

 

 

 

 

12. OBÓZ TRAPERA

dla zespołu 12 osobowego 200 zł netto/osoba
czas trwania około 24 godz.

Umiejętność przetrwania w każdych warunkach może okazać się sztuką decydującą o życiu lub śmierci. Proponujemy zasmakowania takiej przygody w sposób kontrolowany i bezpieczny, ale nie bez dawki adrenaliny. Instruktorzy zapoznają uczestników z podstawowymi elementami survivalu, zapoznają z tematem, dokonają analizy słowa survival. Przedstawią podstawy zorganizowania i zabezpieczenia biwaku. Następnie uczestnicy przejdą do praktycznej nauki wykorzystania przedmiotów codziennego użytku w sztuce przetrwania. Zostaną zapoznani z technikami rozpalania ognia i udzielania pierwszej pomocy w warunkach terenowych. Nauczą się przygotowania schronienia na min. 24 h, metod zabezpieczania wody i środków spożywczych.

 

 

 

 

 

 

13. Riese 4×4

 

Zapraszamy wszystkich posiadaczy samochodów 4×4 na organizowane przez nas wyjazdy. Posiadamy duże doświadczenie w organizowaniu imprez o charakterze offroadowym. Jesteśmy właścicielami toru, na którym przez kilka lat organizowaliśmy dużą imprezę –„Harenda 24 Trophy”. Pięknie położony w Parku Krajobrazowym Gór Sowich ok. 20-to hektarowy teren, długość toru 5 km, maks. różnica wzniesień 100 m, liczne trawersy, podjazdy, częściowo teren podmokły, bagno.

Na torze tym możemy prowadzić szkolenia w zakresie jazdy samochodem terenowym (osobowym, jak i ciężarowym) zarówno dla początkujących, jak również dla zaawansowanych kierowców. O wyjątkowości toru może świadczyć fakt, że testowane były tam prototypy najnowszych polskich pojazdów militarnych Rosomak.

Zapewniamy zakwaterowanie, wyżywienie, serwis, zgody na przejazdy, pilota. Posiadamy sprzęt ciężki umożliwiający wyjście z każdej opresji (śnieg, błoto).

Wychodząc naprzeciw potrzebom miłośników przygody proponujemy weekendowe wypady w Góry Sowie. Imprezy organizowane są przez cały rok. Każda z pór roku przynosi inne doświadczenia i doznania. „NIE MA ZŁEJ POGODY!” Latem dla chętnych proponujemy noclegi pod namiotami z kuchnią wojskową na terenie strzeżonego kompleksu „Włodarz”, a w niepogodę w pobliskim komfortowym pensjonacie. Każdy z wyjazdów urozmaicony będzie rozgrzewką – treningiem na torze oraz jazdą w terenie ze zwiedzaniem kompleksu RIESE na obszarze kilkuset km². W zależności od Państwa oczekiwań dostosowujemy poziom trudności i długość trasy, jak też sam czas wyprawy, rodzaj i czas zakwaterowania.

Jesteśmy prekursorem imprez offroadowych, zawodów konnych w formule western, zajęć strzeleckich, alpinistycznych i innych. Jako pierwsi i jedyni do tej pory byliśmy organizatorem zawodów sprawnościowo – zręcznościowych Wielobój Indywidualny Służb Specjalnych. W zawodach zmierzyli się najlepsi spośród najlepszych – wytypowani przez GOPR, pododdziały antyterrorystyczne, straż pożarną i wojskowe jednostki specjalne.

Dla chętnych możemy z organizować inne atrakcje: strzelanie z broni palnej, paintbal, ASG, jazdę konną, zajęcia alpinistyczne i cały szereg innych, ciekawych i niepowtarzalnych zajęć na bardzo wysokim poziomie. Wszystkie prowadzone są przez wykwalifikowanych instruktorów. Istnieje możliwość jazdy pojazdami militarnymi, posiadamy czołg T-55, skoty, brdm-y. Ogranicza nas tylko fantazja i budżet zainteresowanych.

Jedną z atrakcji cieszącą się największym powodzeniem jest zjazd na linach 50-cio metrowym szybem transportowym w kompleksie Włodarz do wnętrza góry o tej samej nazwie.

Góry Sowie są rajem dla poszukiwaczy „skarbów”. Obiekty kompleksu Riese to według przekazów miejsce ukrycia skarbów III Rzeszy, miejsce, gdzie doszło od spotkania nazistów z obcą cywilizacją, gdzie przekazane zostały Niemcom tajemnicze technologie, gdzie na bazie tych technologii prowadzone były badania i eksperymenty.

Jesteśmy zarządcami dwóch największych udostępnionych turystycznie obiektów kompleksu „RIESE”:

„Włodarz” – najdłuższa udostępniona turystycznie budowla podziemna (ponad 3,5 km tras podziemnych częściowo zalanych wodą). Jest to zabytkowy – największy obiekt z czasów II Wojny Światowej wchodzący w skład kompleksu ,,RIESE”. Sztolnie przygotowane do zwiedzania z licznymi atrakcjami: zwiedzanie podziemi łodziami, efekty multimedialne, zwiedzanie ekstremalne ze zjazdem do szybu na linach pod opieką instruktorów alpinistycznych, przejazdy pojazdami wojskowymi, strzelnica, kasyno, kolejka podziemna, kino podziemne, tyrolka, zajęcia alpinistyczne, pole namiotowe, kuchnia wojskowa, parking.

„Molke” z tajemniczą „Muchołapką” i olbrzymią ilością obiektów militarnych naziemnych i podziemnych. Na tym obiekcie możemy dodatkowo prowadzić badania eksploracyjne.