Stowarzyszenie Riese

Powstanie Stowarzyszenia „Riese” było pomysłem grupy osób, pasjonatów krainy Gór Sowich i związanych z nią tajemnic projektu Riese. Po okresie przygotowań ostatecznie w dniu 28.07.2011 r. Stowarzyszenie „Riese” zostało wpisane do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000392546.

Celem działania zawartym w Statucie Stowarzyszenia jest:

1. ochrona zabytków, zespołów i obszarów zabytkowych, zabudowy tuneli i sztolni ziemi sowiogórskiej, kompleksu Riese, innych obiektów zabytkowych reprezentacyjnych dla makroregionu Gminy Nowa Ruda,

2. promocja walorów turystycznych makroregionu Gminy Nowa Ruda, popularyzacja wiedzy historycznej, rozwój infrastruktury turystycznej, organizacja prezentacji dorobku kulturalnego i folkloru makroregionu,

3. promocja walorów przyrodniczych makroregionu ze szczególnym uwzględnieniem ochrony środowiska i pożytkowaniem środowiska poprzez innowacje techniczne, korzystanie z energii odnawialnej, witalizacja szaty roślinnej i zwierzęcej specyficznej dla mikroklimatu Gór Sowich,

4. promocja, wdrożenia i kreacja innowacji technicznych, witalizacja i ożywienie gospodarcze regionu Gminy Nowa Ruda, popularyzacja walorów zasobów surowcowych i uwarunkowań środowiskowych w kierunku generowania nowych miejsc pracy,

5. popularyzacja i prezentacja norm etycznych i wartości religijnych dla krzewienia dorobku kultury osobistej, pozytywnych relacji stosunków międzyludzkich oraz integracji środowiskowej społeczności ziemi sowiogórskiej,

6. popularyzacja wiedzy o makroregionie Gminy Nowa Ruda, prezentacje dorobku kultury ludowej, promocje lokalnej twórczości artystycznej i rękodzieła.

Realizacja powyższych celów oparta jest na czterech filarach:

1. działalność kulturalna – to przede wszystkim Festiwal Sztuk Metafizycznych, którego pomysłodawcą jest Maciej Pawłowski, ma on na celu przyciągnąć tysiące propagatorów i entuzjastów sztuki z całej Polski. Równolegle w tym samym czasie w kilku miejscach Ziemi Kłodzkiej odbywać się będą konkursy i wydarzenia związane z festiwalem;

2. działalność muzealna – realizowana będzie poprzez zorganizowanie ośrodka muzealno-wystawienniczego na terenie byłej kopalni Wacław w Ludwikowicach Kłodzkich;

3. działalność naukowa – zajmować się będzie energią odnawialną, energią niekonwencjonalną, wdrażaniem innowacji i nowinek technicznych;

4. działalność szkoleniowo-ratownicza – celem będzie wyszkolenie i zorganizowanie ochotniczych grup ratowników do działań w przypadku wypadków i katastrof na terenie Ziemi Kłodzkiej i Gór Sowich, a w przyszłości również na terenie całej Polski.

Skład zarządu Stowarzyszenia „Riese”:

1. Miłosław Krzysztof Szpakowski – Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Riese”, osoba od wielu lat przyczyniająca się do promocji i rozwoju Gminy Nowa Ruda. Miłosław K. Szpakowski jako biznesmen był twórcą i wieloletnim właścicielem ośrodka turystycznego „Harenda” w Ludwikowicach Kłodzkich. Ma ogromne doświadczenie w realizacji dużych projektów, które pod jego kierunkiem zawsze kończyły się sukcesem. Na bazie „Harendy” M. K. Szpakowski organizował takie przedsięwzięcia jak Wielobój Indywidualny Służb Specjalnych (2005), wybory Miss World (2006), liczne zawody jeździeckie w stylu western, rajdy samochodami terenowymi, szkolenia dla jednostek specjalnych Policji, GOPR-u, koncerty i festiwale oraz niezliczoną ilość konferencji, narad, spotkań, zlotów, itp. Jest twórca znanego w całej Polsce kompleksu muzealno – turystycznego „Włodarz”, który od wielu lat rozwija i wykorzystując potencjał historyczny i turystyczny działa na rzecz regionu Gór Sowich.

2. Maciej Pawłowski – Członek Zarządu Stowarzyszenia „Riese”, pomysłodawca i dyrektor artystyczny Festiwalu Sztuk Metafizycznych, kompozytor, dyrygent, aranżer, producent muzyczny i pedagog, od 1998 kierownik muzyczny Teatru Muzycznego Roma w Warszawie, autor muzyki do kilkudziesięciu przedstawień teatralnych, kierownik muzyczny polskich prapremier musicali: Les Misérables, Upiór w operze, Akademia Pana Kleksa, Taniec Wampirów, Koty, Grease, Miss Saigon, Fame, Crazy For You, Józef i cudowny płaszcz snów w technikolorze, absolwent Sekcji Dyrygenckiej przy Wydziale Teorii Muzyki, Kompozycji, Rytmiki i Wychowania Muzycznego w Akademii Muzycznej w Łodzi klasy prof. Henryka Blachy, założyciel sieci autorskich szkół musicalowych kształcących młodzież w wieku 8-25 lat w zakresie śpiewu musicalowego, tańca nowoczesnego (nie tylko) i sztuki aktorskiej.

3. Dariusz Krupiński – Członek Zarządu Stowarzyszenia „Riese”, były oficer Policji, całą karierę zawodową odbył w jednostkach specjalnych Policji, wiele lat był Dowódcą Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji, a następnie Naczelnikiem Zarządu Operacji Antyterrorystycznych KGP – centralnej jednostki antyterrorystycznej polskiej Policji, członkiem Międzyresortowego Zespołu ds. Zagrożeń Terrorystycznych przy MSWiA, od roku 1991 uczestniczył, a od 2000 organizował i odpowiadał za zabezpieczenie antyterrorystyczne wizyt papieża Jana Pawła II i Benedykta XVI, prezydentów, szefów rządów oraz innych przedstawicieli państw obcych oraz uroczystości i imprez z ich udziałem, obecnie jest Prezesem Zarządu Centrum Muzealno – Turystycznego „Włodarz” sp. z o. o. oraz spółki Ratownictwo Kataklizmowe Akademia Szkoleniowo-Treningowa sp. z o. o.