Regulamin

 

REGULAMIN

DLA OSÓB ZWIEDZAJĄCYCH
KOMPLEKS „WŁODARZ”

ZARZĄDZANY PRZEZ
CENTRUM MUZEALNO TURYSTYCZNE Włodarz Sp. z o.o.

Ustala się zasady pobytu i zwiedzania.

I. TEREN ZEWNĘTRZNY:

1. Jest obiektem ogólnie dostępnym.

2. Od osób przebywających i zwiedzających opłat nie pobiera się (poza
parkingiem).

3. Czas pobytu na terenie obiektu ograniczony jest godzinami otwarcia
9.00 – 17.00.

4. Godziny otwarcia mogą ulec zmianie w trakcie sezonu. Informacja ta zostanie zamieszczona na stronie www.włodarz.pl i na tablicach inf. wywieszonych na terenie obiektu

5. Turyści przebywający na terenie obiektu zobowiązani są do
przestrzegania czystości i porządku.

6. Zezwala się na wprowadzanie psów na teren tylko na
smyczy i w kagańcach.

7. Zakaz wchodzenia na eksponaty muzealne (pojazdy i urządzenia militarne)
wystawione w plenerze.

8. Zakaz wchodzenia na elementy małej architektury (daszki, wiaty,
ogrodzenia).

9. Zakaz palenia ognisk poza miejscami do tego wyznaczonymi,

10. Parkowanie pojazdów może się odbywać tylko na parkingu przy wjeździe do obiektu.

11. Zabrania się parkowania pojazdami na drodze dojazdowej do obiektu szczególnie w okolicach bramy wjazdowej tj. skrzyżowania dróg Górnej oraz wjazdu na parking i wjazdu do obiektu.

12. Każdorazowy wjazd jakiegokolwiek pojazdu wymaga zgody właściciela obiektu przy czym obowiązuje zakaz wjeżdżania pojazdami samochodowymi poza drogę wewnętrzną i oznakowany parking.

13. W przypadku samowolnego wjazdu jakiegokolwiek pojazdu na teren obiektu informowana będzie Straż Leśna, a na kierowcę nałożony zostanie mandat karny.

II. ZWIEDZANIE PODZIEMI:

1. Zwiedzanie – wejścia do podziemi odbywają się o godzinach podanych na stronie www.włodarz.pl i na tablicach inf. wywieszonych na terenie obiektu:
– w sezonie letnim (01 kwietnia – 30 września) od godziny 9.00 do 18.00 co 1h
– w sezonie zimowym (01 października – 31 marca) w tygodniu w godzinach 9.00-16.30 co 1,5h, a w weekendy i święta o pełnych godzinach między 9.00 a 17.00.

2. Zwiedzanie trwa ok. 1 godziny.

3. Zwiedzanie podziemnej części obiektu odbywa się tylko w towarzystwie przewodnika. Turyści zobowiązani są do wykonywania wszystkich poleceń przewodnika związanych z prowadzeniem ruchu turystycznego.

4. Obowiązuje kategoryczny zakaz wejścia do podziemi bez przewodnika.

5. Do wejścia upoważniają tylko i wyłącznie bilety zakupione w kasie obiektu – kantynie.

6. Bilety zwiedzający zachowują do kontroli, bilety sprawdzane są przy wejściu oraz wyjściu z obiektu (Gospodarz zastrzega sobie możliwość kontroli biletów w dowolnym momencie w trakcie zwiedzania).

7. Wejścia odbywają się tylko o pełnych godzinach.
– Gospodarz zastrzega sobie prawo i możliwość wprowadzenia grup i osób indywidualnych poza standardowymi godzinami wejść.

8. Wszelkie zdarzenia, wypadki, skaleczenia należy natychmiast zgłaszać obsłudze obiektu.

9. Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.

10. Apteczka pierwszej pomocy, książka skarg i zażaleń znajduje się w
kasie obiektu.

11. Temperatura powietrza w sztolniach wynosi 8 st.C, dlatego zwiedzającym sztolnie latem sugeruje się zabranie cieplejszej odzieży.

12. W części sztolni odnotowuje się wysoką wilgotność, dlatego turystom sugeruje się zwiedzania w odpowiednim obuwiu.

13 .W trakcie zwiedzania Trasy Turystycznej dozwolone jest fotografowanie i filmowanie po wykupieniu biletu – naklejki i przyklejeniu go w widocznym miejscu. Wykonanie fotografii i filmów w celu powielania i sprzedaży bez uzyskania wcześniej zgody Właściciela kompleksu jest zabronione.
– Naklejkę uprawniającą do fotografowania i filmowania można zakupić w kasie obiektu.

14. Wstęp na teren obiektu jest zabroniony dla osób będących w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innych, podobnie działających środków. Przewodnik ma prawo odmówić wpuszczenia do podziemi takiego turystę.

15. Do sztolni nie wolno wprowadzać (wnosić) zwierząt.

16. W sztolniach obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i korzystania z jakiegokolwiek źródła otwartego ognia.

17. Wszelkie wypadki, zdarzenia oraz nagłe zachorowania względnie zasłabnięcia turystów w sztolniach należy natychmiast zgłaszać przewodnikowi.

III. POZOSTAŁE:

1. CMT nie ponosi odpowiedzialności za wypadki wynikłe ze złego stanu zdrowia zwiedzających lub umyślnego działania turysty.

2. CMT nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie obiektu.

3. Kierownictwo Kompleksu „Włodarz” zastrzega sobie prawo zamknięcia obiektu lub też wprowadzenia ograniczeń w zwiedzaniu.

4. Szkolny wstęp na Kompleks przysługuje grupom zorganizowanym składającym się z dzieci przedszkolnych, ze szkół podstawowych oraz gimnazjum zwiedzającym Kompleks z przewodnikiem.

5. Zwiedzanie z przewodnikiem odbywa się w języku polskim.

6. Turyści indywidualni, którzy zamierzają zwiedzić Kompleks z przewodnikiem oprowadzającym w języku obcym powinni dokonać rezerwacji.

7. Dzieci do 13 roku życia mogą zwiedzać Kompleks w towarzystwie opiekuna. Dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym mogą zwiedzać Kompleks tylko w towarzystwie osób pełnoletnich, sprawujących nad nimi opiekę i ponoszących za nie pełną odpowiedzialność.

8. Z uwagi na bezpieczeństwo wzbronione jest wchodzenie do części podziemnej dzieciom do lat 3.

9. W przypadku niezrealizowanej rezerwacji zwiedzania pobierana będzie opłata w wysokości zamówionej usługi przewodnickiej.

10. Rezerwacja dla grup zorganizowanych przyjęta będzie tylko po wpłaceniu zadatku na poczet rezerwowanych imprez w wys. 25%.

11. W przypadku nie zrealizowania rezerwowanej imprezy zadatek przechodzi na rzecz CMT Włodarz sp. z o.o.

12. Gospodarz obiektu może zażądać zapłaty z góry za całą imprezę w wys. 100% przewidywanego wynagrodzenia.

13. Opłaty za zwiedzanie mogą ulegać zmianie w trakcie sezonu zgodnie z obowiązującym cennikiem ogłoszonym na stronie www.włodarz.pl na 14 dni przed ich wprowadzeniem.

14. Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące obsługi ruchu turystycznego oraz zwiedzanego obiektu turyści mogą kierować do Kierownika obiektu 510 144 145 lub na adres cmt@olbrzym.pl